Stichting         
 
Setter Rescue Netherlands

Mara 

MARA van E.N.P.A Treviso:
Hallo, ik ben Mara en ik ben vrijwilliger bij de Enpa kennel in Treviso. Ik ben nu al meer dan 10 jaar vrijwilliger. Vrijwilliger worden is een belangrijke keuze, een verbintenis die je aangaat met de meest ongelukkige en te vaak vergeten honden.
Met Setter Rescue en vooral met Alex in de afgelopen jaren als Enpa Treviso hebben we vaak samengewerkt, zij aan zij, om een thuis te vinden voor honden die te vaak voor lange tijd in kennels bleven. De waarheid is dat kennels vol zitten met jachthonden: achtergelaten door jagers omdat ze niet goed genoeg waren.
Ze worden geboren als jachthonden, met een aangeboren temperament en behoefte om te rennen, te snuffelen, te bewegen, maar voor ons is het duidelijk dat het zielen zijn die zich onverbrekelijk verbinden met hun mens en voor hem en met hem leven. Het uitzenden van honden naar het buitenland is geen 'gril' van dierenwelzijnsorganisaties (noch - zoals sommige tegenstanders beweren - een bedrijf) maar een objectieve noodzaak, die onder andere aanzienlijke financiële en logistieke inspanningen met zich meebrengt. De vereniging Setter Rescue Nederland is opgericht met als doel hulp te bieden aan setters in het bijzonder aan honden in ernstige moeilijkheden die zonder concrete hulp hun dagen zouden eindigen op straat, op het beton van een koude doos.
We steunen deze serieuze en betrouwbare realiteit en geven deze honden hoop om de rest van hun leven door te brengen in een wereld vol liefde en veiligheid.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram